maandag 27 april 2009

In de Economist van vorige week een interessant profiel van Tony Hsieh, CEO van zappos.com. Nee, ik kende de site ook niet, en gezien hun productaanbod denk ik niet dat ik er nog vaak zal komen. Interessant was het profiel vooral vanwege het personeelsbeleid van deze meneer Hsieh. Hij is er zo van overtuigd dat iedere werknemer zich volkomen met de waarden van het bedrijf moet verbinden, dat hij iedereen na 1 jaar dienstverband 2000 dollar (grofweg tweehonderd keer het uursalaris van de gemiddelde medewerker) biedt om het bedrijf te verlaten.
In de veronderstelling, dat iedereen die tweeduizend dollar laat schieten om te blijven, volledig gecommitteerd is aan de doelstellingen van het bedrijf. Amerikaans? Uiteraard. Niet waterdicht? Natuurlijk niet. Roept wel interessante vragen op: hoeveel beginnende leraren zouden op uw school blijven werken als ze 4000 euro zouden krijgen om elders een baan te zoeken? Wat betekent dat voor wat de school als werkplek voor een starter te bieden heeft?

woensdag 22 april 2009

Have your cake

Het Kenniscentrum Gemengde Scholen noemt het 'schokkend' dat eenderde van de scholen geen afspiegeling is van de wijk waarin ze staat. Zo komen die leerlingen niet in aanraking met andere culturen. 'Schokkend' is een moreel oordeel, wat volgens mij lastig te onderbouwen is op grond van cijfers alleen.
Dat dit woord toch gebruikt wordt, laat zien dat we in Nederland blijkbaar steeds minder op hebben met vrije schoolkeuze. De vrijheid die ouders hebben zelf scholen te kiezen en zelfs te stichten voor onderwijs op een bepaalde grondslag leidt onvermijdelijk tot groepering ('segregatie' als je dat zo wilt noemen) van kinderen.
Is dat nu zo erg? Zelf ben ik volledig 'verzuild' opgeleid, nooit een moslim tegengekomen in de schoolbanken. Moet ik nu op cursus? Ik denk dat het wel meevalt. Er zijn ook andere manieren om je blik op de wereld te verruimen. Via opvoeding, sport, en vrijwilligerswerk bijvoorbeeld.
De vraag is of we in Nederland toe willen naar het inperken van de vrije schoolkeuze. In andere landen, met verplichte schoolkeuze (Engeland, VS), kijken ze juist weer met interesse naar die vrijheid die ouders hier hebben. Het is van tweeën een, of hoe zeggen ze dat ook weer in het Engels?

zaterdag 18 april 2009

Excellent... of niet

Het LPBO heeft op verzoek van de staatssecretaris een rapport opgesteld over een nieuwe kwalificatiestructuur voor beroepen in het onderwijs. Er worden twee niveaus voor onderwijsassistenten onderscheiden, twee voor leraren, maar ook twee voor schoolleiders en zelfs één voor bestuurders. Voor toezichthouders dan weer niet, want volgens het LPBO bieden bestaande governance codes voldoende dekking voor die groep.
De structuur moet het inhoudelijke loopbaanbeleid verbeteren: leraren kunnen nu, als ze door willen stromen, alleen maar manager worden. (Waarbij ik me afvraag: wat is er mis met een goede manager?)
Ik vind dit typisch zo iets wat op het eerste gezicht nuttig klinkt, maar wat in de uitwerking veel ingewikkelder blijkt te zijn dan het eigenlijke probleem zelf. De crux zit in de beoordeling op de scholen zelf: durven schoolleiders en bestuurders werkelijk onderscheid te maken tussen excellente en niet-excellente leraren, en hier financiële consequenties aan te verbinden? Die cultuur zal eerst op gang moeten komen, wil zo'n kwalificatiestructuur meer zijn dan (weer) een dik pak papier.

woensdag 15 april 2009

Dit is wat mij drijft


Had ik hier nog geen reclame gemaakt voor het boek dat Henk Galenkamp en ik samen gemaakt hebben? Bij deze dan. Het verscheen in februari en portretteert tien directeuren en bestuurders uit het onderwijs over de persoonlijke kanten van het leidinggeven. Integere portretten, hebben we het genoemd, om te inspireren en (mogelijk) van te leren.
Te bestellen bij de CPS Uitgeverij.

donderdag 9 april 2009

De vismarkt

Ik kreeg de tip voor dit filmpje. Je kunt zeggen: een viswinkel, saai. Stinkt. Of je zegt: een viswinkel, leuk! We maken er wat van, zodat klanten graag bij ons vis willen komen kopen. Vervolgens is het een kwestie van goed basismateriaal, veel oefenen, timing, en... er lol in hebben.