dinsdag 29 januari 2008

Er is niets nieuws...

Misschien wisten we het ook eigenlijk wel. Maar soms is een vermoeden moeilijk hard te maken. Wat betreft gangbare opvattingen over onderwijsvernieuwing heeft de Besturenraad ons nu gelukkig een handje geholpen. In het januari-nummer van hun maandblad SBM plaatsten ze een aantal citaten van leraren over de problemen die ze zoal in hun werk tegenkomen... in 1982. Verplicht leesvoer voor iedereen die denkt dat het 'vroeger allemaal beter was'.

maandag 21 januari 2008

Vergeten feiten

Als rectoren een actiegroep beginnen, is er echt wat aan de hand. Alle beschimpingen en beledigingen over 'zakkenvullers' en 'kleilagen van management' laten ze over zich heenkomen, maar nu de overheid (in hun optiek althans) direct aan de bekostiging van hun scholen komt, komen ze in actie.
Drie rectoren begonnen de Actie Vergeten Feiten en stuurden de Tweede Kamer een brief waarin ze uitleggen en voorrekenen hoe de 1040-uren norm hun financieel in de problemen brengt. Vandaag licht rector Marten Elkerbout van het Barlaeus een en ander nog eens toe in NRC Handelsblad. Hoe zeer hij misschien ook gelijk heeft, of de actiegroep succes zal hebben, waag ik te betwijfelen. Noemen ze zoiets niet een 'politiek feit'?
Dat verschillende scholen, ondanks de (blijkbaar) moeizame bekostiging, excellent onderwijs leveren, maakt het standpunt van de actiegroep lastig. Blijkbaar hebben niet alle scholen last van de beperkte budgetten. Nog lastiger is dat vergelijkbare scholen met een andere onderwijsopzet wél aan de urennorm kunnen voldoen. Het lijkt erop dat deze schoolleiders erop rekenden dat het allemaal, zoals altijd in onderwijsland, wel mee zou vallen. Dit keer niet dus. Hopelijk krijgen we er beter onderwijs voor terug, ooit. In ieder geval lijken de schoolleiders nu aan zet. Maar of een actiegroep nu tot het gewenste resultaat leidt?