dinsdag 30 oktober 2007

Innovatie

In The Economist enkele weken geleden een speciaal katern over innovatie. Belangrijkste tips uit een van de artikelen: bij innovatie zijn creativiteit en implementatie onlosmakelijk met elkaar verbonden. Implementatie is misschien nog wel belangrijker.
En waar innovatie vroeger iets was van mannen in witte jassen in een laboratorium ver weg in de bossen, daar moet het nu dicht op de dagelijkse werkelijkheid gebeuren. De kunst is om uit die dagelijkse praktijk voortdurend de goede ideeën te halen. Of liever, zo snel mogelijk de slechte te beëindigen.
Die strategie wordt ook wel fast failing genoemd. Geef ideeën snel een kans, faciliteer ze, maar stop projecten zo snel mogelijk als ze de verkeerde kant op gaan. Volgens Ron Adner van Insead: "Innovation is a loser's game, as we know most initiatives fail. But the truly innovative companies know how to deal with losing."

zondag 28 oktober 2007

Coachen of trainen?

Het schaatsseizoen is weer van start gegaan. In NRC Handelsblad afgelopen weekend een uitgebreid interview met Gerard Kemkers. Citaat: "Samengevat ben je manager, coach en trainer. Ik splits heel duidelijk trainer en coach, dat zijn twee verschillende dingen. Management en trainen zijn goed te onderbouwen met theorie. Coaching is een heel ander verhaal. (...) Je kunt overal kennis vandaan halen, maar coaching heeft vooral te maken me wat je diep in je hart bent."
Het lijkt mij dat, zoals Kemkers een coach is die daarnaast managet en traint, managers in het onderwijs (of daarbuiten) ook de rol van coach hebben. En hoe serieus neemt de gemiddelde manager zijn/haar trainersrol? Soms geeft een blik over de schutting je weer ruimer zicht op je eigen functie.

donderdag 25 oktober 2007

Prestatieloon

In New York is het zover: het stadsbestuur en de vakbonden hebben een akkoord* gesloten over prestatiebeloning. Leraren op scholen die hoge testscores voor hun leerlingen bereiken, kunnen een bonus krijgen tot 3000 dollar per persoon. En, voor we het afdoen als typisch rechts-Amerikaans: het geldt alleen voor 'needy schools', scholen in achterstandswijken dus, en het kan alleen worden uitgekeerd aan teams van docenten, niet aan indviduele docenten.
Als dat in de Verenigde Staten kan, met hun gecentraliseerde onderwijsstelsel en traditioneel sterke vakbonden, dan zouden we zoiets in Nederland toch ook moeten kunnen realiseren? Al was het maar als experiment.
(*: gratis inlog-account nodig)

dinsdag 23 oktober 2007

Pervers

Ben van der Hilst noemt vandaag in Trouw het vmbo een 'perverse structuur'. Duidelijke taal die blijkbaar nodig is om blijvend aandacht te houden voor de problemen in de 'laagste' variant van voortgezet onderwijs die we in Nederland hebben. En waar 60% van de leerlingen (en dus toekomstige volwassen burgers) van afhankelijk is om voorbereid te worden op de maatschappij.
Toch denk ik dat er juist in het vmbo de laatste jaren heel goede ontwikkelingen plaatsvinden, juist om (wat Van der Hilst propageert) taalvaardigheid, integratie van vakken en ondersteuning van beroepskeuze te bevorderen. Het zal nog wel even duren voor we daar echt de vruchten van gaan plukken, maar het zou goed zijn als er meer aandacht kwam voor vmbo's waar het gewoon goed gaat.

maandag 22 oktober 2007

Ondergang

Een nogal omineuze titel van een nieuw boek van Ton van Haperen: "De ondergang van de Nederlandse leraar." Met Máxima ben ik geneigd te vragen: bestaat DE Nederlandse leraar dan? Als we Ruud Abma moeten geloven biedt het een nieuw perspectief op de huidige stand van zaken in het onderwijs, waarin Van Haperen ook de leraar zelf niet spaart. Maar toch moeten de managers weer even een duw krijgen: zij zouden met het weinige beschikbare geld vooral hun eigen zakken hebben gevuld. Ik dacht dat we aan die visie nu toch wel voorbij waren. Maar goed, eerst het boek maar eens zelf lezen.

zaterdag 20 oktober 2007

Innovatievermogen

Pieter Leenheer komt in het laatste nummer van Meso Magazine (nr 156) met een interessante theorie over de crisis in het onderwijs. Volgens hem is er sprake van een ongelukkige samenloop van factoren. Pogingen tot professionalisering van het leraarsberoep mislukten. Er moest in het onderwijs worden bezuinigd als gevolg van de recessie in de jaren '70 en '80. De inhoudelijke onderwijsvernieuwingen die werden doorgevoerd werden vervolgens in de opinie van leraren en het publiek op één hoop gegooid met die bezuinigingen. Al deze factoren samen leidden ertoe dat het imago van het onderwijs verslechterde en sommige scholen 'depressieve organisaties' werden. Daarvan valt weinig innovatievermogen te verwachten.

Wat me erin aanspreekt is dat Leenheer de verklaring zoekt in onderliggende maatschappelijke processen; en niet in de vermeende moedwilligheid van bepaalde personen of partijen om de onderwijssector naar hun hand te zetten. Dat laatste zou de grootste fout zijn die de parlementaire commissie kan maken in mijn ogen.
Ben nog benieuwd naar een grondige analyse waarom het leraren nooit gelukt is om vakontwikkeling en belangenbehartiging in één beroepsorganisatie gebundeld te krijgen, en waardoor de leraren nooit als één front hebben kunnen optreden. Daardoor lukte het de overheid een dramatische maatregel als de HOS-operatie doorgevoerd te krijgen, wat nu nog zijn negatieve nawerkingen heeft.

vrijdag 19 oktober 2007

Bureaucratie valt best mee

Trouw berichtte gisteren dat de bureaucratie in het onderwijs best mee valt. De krant baseert zich op een rapport van Ecorys, opgesteld in opdracht van de VO-Raad. Dit rapport is hier te downloaden. Op Radio 1 werd Rob Kraakman, bestuursvoorzitter van OMO geïnterviewd.

De resultaten liggen zo voor de hand, dat je je afvraagt hoe het kan dat hier eerst zo'n dik rapport over geschreven moest worden. Blijkbaar is er een belang dat we met z'n allen hebben om dit soort mythes in stand te houden. Ik ben er nog niet achter.

In de Tweede Kamer gaat het gesprek met minister Plasterk vervolgens alleen weer over geld. Zo komen we niet verder.

Hier nog het opinie-artikel dat ik over hetzelfde onderwerp in Trouw schreef afgelopen zomer.

donderdag 18 oktober 2007

Start

Welkom op mijn blog. Kijk hier voor recent nieuws en commentaar op het gebied van onderwijsmanagement.